ETAP I

Realizowany w okresie 30.04.2018 – 31.03.2019

Założenia badawcze
W etapie pierwszym planowane było obliczenie średniego zużycia energii elektrycznej na potrzeby utrzymania stałej temperatury w serwerowni, zapewniającej poprawne działanie elektroniki szaf. W tym etapie również planowane było oszacowanie zysku energii cieplnej wygenerowanej w szafach przez urządzenia elektroniczne.

Badania miały polegać na utrzymaniu stałej temperatury w serwerowni i w szafach serwerowni, za pomocą klimatyzatora typu split.
Wygenerowane ciepło przez szafy serwerowni miało być wyprowadzone na zewnątrz przy pomocy układów wentylatorowych.
Wykonywanie testów przy różnych obciążeniach szaf, służących do oszacowania kosztów zużytej energii elektrycznej na chłodzenie szaf oraz zysk energii cieplnej na podstawie pomiarów: temperatur, przepływów i energii elektrycznej.
Określenie ilości energii cieplnej wygenerowanej z szaf, którą będzie można zużytkować w kolejnych etapach. Dostaniemy również ilość energii elektrycznej, która jest potrzebna do schłodzenia szaf.
W kolejnym etapie prace będą dążyć do zminimalizowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia szaf serwerowni.