Informacja o zawarciu umowy

Dnia 30.04.2018 roku została zawarta umową pomiędzy TOP-INFO sp. z o.o. a Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach.