Postępowania B+R

Zapytanie ofertowe 01/2022

Zmiana terminu wykonania usługi – wydłużenie terminu składania ofert – informacje w dokumencie

Zmiana terminu wykonania dla usługi doradczej standardowej

Usługa standardowa

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie usługi doradczej, prosimy o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi do dn. 21.12.2022 r. do godz. 14:00

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz wzór formularza ofertowego

Usługa specjalistyczna

W związku z ubieganiem się o dofinansowanie usługi doradczej, prosimy o przesłanie oferty cenowej na wykonanie usługi do dn. 20.12.2022 r. do godz. 14:00

Pobierz zapytanie ofertowe
Pobierz wzór formularza ofertowego

Protokół z wyboru Usługodawcy

Usługa standardowa

Pobierz protokół

Usługa specjalistyczna

Pobierz protokół

Aktualności B+R

ETAP I

Realizowany w okresie 30.04.2018 – 31.03.2019

Założenia badawcze
W etapie pierwszym planowane było obliczenie średniego zużycia energii elektrycznej na potrzeby utrzymania stałej temperatury w serwerowni, zapewniającej poprawne działanie elektroniki szaf. W tym etapie również planowane było oszacowanie zysku energii cieplnej wygenerowanej w szafach przez urządzenia elektroniczne.

Badania miały polegać na utrzymaniu stałej temperatury w serwerowni i w szafach serwerowni, za pomocą klimatyzatora typu split.
Wygenerowane ciepło przez szafy serwerowni miało być wyprowadzone na zewnątrz przy pomocy układów wentylatorowych.
Wykonywanie testów przy różnych obciążeniach szaf, służących do oszacowania kosztów zużytej energii elektrycznej na chłodzenie szaf oraz zysk energii cieplnej na podstawie pomiarów: temperatur, przepływów i energii elektrycznej.
Określenie ilości energii cieplnej wygenerowanej z szaf, którą będzie można zużytkować w kolejnych etapach. Dostaniemy również ilość energii elektrycznej, która jest potrzebna do schłodzenia szaf.
W kolejnym etapie prace będą dążyć do zminimalizowania zużycia energii elektrycznej na potrzeby chłodzenia szaf serwerowni.

Aktualności B+R

Informacja o zawarciu umowy

Dnia 30.04.2018 roku została zawarta umową pomiędzy TOP-INFO sp. z o.o. a Województwem Świętokrzyskim na realizację projektu pn. Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach.

Uncategorized

Zapytanie ofertowe 1/2020/BIR/TI

Zapytanie ofertowe

Wykonanie projektów technologicznych prototypu moduł u do odzysku ciepła oraz prototypu szafy serwerowej w ramach realizacji projektu pn Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach”

Nr. projektu : RPSW.01.02.00 26 0044/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020, działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Oś priorytetowa I Innowacje i Nauka

Do pobrania: Zapytanie nr 1_2020_bir_ti.pdf

Postępowania Vouchery

Postępowanie nr 01/2020/V/TI

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym na realizację Usługi doradczej

w zakresie: Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i optymalizacji oprogramowania wspomagającego proces zgłaszania awarii dla klientów zewnętrznych oraz pracowników wewnętrznych.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: Top-Info Sp.z.o.o, ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce, biuro@top-hosting.nazwa.pl.

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe:  plik PDF

Oferty należy składać w terminie do 08.01.2020 godz 15:30 na załączonym  formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: plik WORD