Postępowanie nr 01/2020/V/TI

Ogłoszenie o Zapytaniu ofertowym na realizację Usługi doradczej

w zakresie: Przedmiotem zamówienia jest doradztwo w zakresie zaprojektowania, wykonania, wdrożenia i optymalizacji oprogramowania wspomagającego proces zgłaszania awarii dla klientów zewnętrznych oraz pracowników wewnętrznych.

w ramach aplikowania o dofinansowanie vouchera w  ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Zamawiający: Top-Info Sp.z.o.o, ul. Barwinek 28 B, 25-150 Kielce, biuro@top-hosting.nazwa.pl.

Wykonawca musi spełnić warunki zawarte w:  REGULAMINIE udzielania voucherów dla przedsiębiorstw w ramach projektu „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (https://vouchery.spinno.pl)

Opis przedmiotu zamówienia i warunki składania ofert zawarte są w zapytaniu ofertowym:

Zapytanie ofertowe:  plik PDF

Oferty należy składać w terminie do 08.01.2020 godz 15:30 na załączonym  formularzu ofertowym:

Formularz ofertowy: plik WORD