Obróbka cyfrowa

Większość realizowanych przez Top-Info Sp. z o.o. zadań, nie kończy się na skanowaniu, a wręcz przeciwnie – od tego się dopiero zaczyna.

Wykonane przez nas kopie cyfrowe dokumentów poddawane są obróbce cyfrowej, gdzie nasi specjaliści przypisują do dokumentów odpowiednie metadane według wytycznych klienta, tak aby w systemie informatycznym którym dysponuje, wyszukiwanie ich, udostępnianie było możliwie proste.

Realizujemy zadania głownie z dziedziny geodezji zatem efektem końcowym naszej pracy jest kompletna baza danych systemu geodezyjnego, uzupełniona o odpowiednio zaindeksowane pliki oraz zakresy działkowe i rastrowe zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI z dnia 07.10.2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Przed przystąpieniem do łączenia baz danych nasi specjaliści sprawdzają poprawność bazy danych klienta, aby proces przebiegł możliwie sprawnie. Po wykonanej pracy, zawsze następuje sprawdzenie poprawności przeprowadzonego procesu jak i wygenerowanie odpowiednich raportów.