Skanowanie zasobów

Top-Info Sp. z o.o. świadczy usługi związane z digitalizacją (czyli przeniesieniem do formy cyfrowej) wszelkiego rodzaju materiałów począwszy od akt pracowniczych, dokumentów księgowych, sprawozdań, raportów, po wyspecjalizowane zasoby takie jak zbiory: biblioteczne, czy dokumentacja geodezyjna w której się specjalizujemy.

Posiadamy pracownię wyposażoną w skanery pozwalające nam przenosić do formy cyfrowej dokumenty dowolnego formatu, od najbardziej popularnych dokumentów w formacie A4-A3, po format A0+. Uzupełnieniem profesjonalnych urządzeń będących na naszym wyposażeniu jest wyspecjalizowana kadra, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu skanowania.

Dokumenty naszych klientów transportujemy we własnym zakresie do naszej siedziby w Kielcach. W naszych pracowniach są one przygotowywane do skanowania, a po całym procesie przywracane są do formy nie gorszej niż pierwotna. Po zrealizowanym zadaniu zwracamy materiały wraz z nośnikiem zawierającym skany materiałów. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przechowywać u siebie kopię bezpieczeństwa materiałów.

Oferujemy naszym klientom usługę cyfryzacji posiadanych zasobów, jak również, na bazie naszych doświadczeń, gotowi jesteśmy opracować optymalną i indywidualną dla każdego metodykę digitalizacji dokumentów bieżących, uwzględniającą odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w urządzenia dopasowane do specyfiki skanowanych materiałów.