preloader

(41) 24 21 681

biuro@top-info.plOd zawsze staramy się stawać coraz lepsi...

Top-Info to firma działająca na rynku branży IT od 1994 roku, świadcząca od początku swej działalności usługi zarówno dla sektora publicznego jak i prywatnego. W 2017 roku, wykorzystując nabyte doświadczenie, na jej bazie utworzona została spółka pod nazwą Top-Info sp. z o.o., która oprócz kontynuacji specjalistycznych działań realizowanych przez poprzednią firmę, rozwinęła wachlarz swoich usług świadczonych szerokiej gamie odbiorców. Spółkę prowadzi trzyosobowy Zarząd, składający się ze specjalistów z branży IT, bezpieczeństwa, projektowania oraz programowania. Top-Info sp. z o.o. specjalizuje się m.in. we wdrażaniu zaawansowanych rozwiązań informatycznych, doradztwie informatycznym, audytach bezpieczeństwa, dostawach urządzeń, a także w digitalizacji dokumentacji papierowej oraz tworzeniu lub migracji informatycznych baz danych.

Nasz zespół tworzą ludzie, którzy swoje doświadczenie w branży IT zdobywali przy projektowaniu i wdrażaniu zaawansowanych systemów teleinformatycznych w wielu instytucjach państwowych, zarówno na poziomie rządowym jak i samorządowym, wymienić tu można: Urząd Miasta Kielce, Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Centrum Szkolenia dla Potrzeb Sił Pokojowych ONZ czy Starostwo Powiatowe w Kielcach.

W oparciu zdobytą wiedzę i kompetencje, naszą ofertę kierujemy w szczególności do instytucji samorządowych, gdzie jesteśmy w stanie bardzo precyzyjnie określić potrzeby w zakresie diagnozy zagrożeń cybernetycznych oraz modernizacji infrastruktury informatycznej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa informatycznego.
Aby potwierdzić wiarygodność Top-Info sp. z o.o., w zakresie audytów i wdrażania systemów związanych z bezpieczeństwem informacji, Top-Info Sp. z o.o. wdrożyła samodzielnie System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji SZBI, zgodny z normą PN-ISO/IEC 27001, potwierdzony certyfikatem, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą PCBC. Cała dokumentacja, niezbędna do przeprowadzenia procesu certyfikacji oraz funkcjonowania SZBI została opracowana i prowadzona jest przez naszych specjalistów.

Zajmujemy się digitalizacją wszelkiego rodzaju zasobów, począwszy od akt pracowniczych, dokumentów księgowych, sprawozdań, raportów, po wyspecjalizowane zasoby takie jak zbiory biblioteczne, czy dokumentacja geodezyjna.

Posiadamy pracownię wyposażoną w skanery, pozwalające nam przenosić do formy cyfrowej dokumenty dowolnego formatu, od najbardziej popularnych dokumentów w formacie A4, po format A0+ oraz wyspecjalizowaną kadrę, która posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie z zakresu skanowania.

Posiadamy najwyższej klasy skaner płaski A0+, dlatego też jesteśmy przygotowani do skanowania nawet najtrudniejszych materiałów: starych, zniszczonych dokumentów historycznych, dokumentów umieszczonych na sztywnych materiałach podłoża, map, obrazów, matryc. Dzięki temu urządzeniu przeniesiemy Państwa wrażliwe, czy też delikatne zasoby, które z racji na swoją specyfikę, nie mogą zostać zeskanowane na typowym, rolkowym skanerze, do formy cyfrowej z zachowaniem odzwierciedlenia najwyższej jakości.

Urządzenie, którym dysponujemy, zostało wyposażone w specjalną lampę LED, która gwarantuje równomierne oświetlenie oryginału. Jest ona pozbawiona światła ultrafioletowego i promieniowania podczerwieni. Lampa LED została umieszczona wewnątrz głowicy skanującej i oświetla dokument tylko w czasie trwania skanowania. Dodatkowo dokument w czasie skanowania pozostaje unieruchomiony. Wszystko to sprawia, że proces skanowania nie wpływa negatywnie na jakość oryginału i chroni go przed mikrouszkodzeniami.

Wszystkie dokumenty transportujemy we własnym zakresie do naszej siedziby w Kielcach. Gwarantujemy ich odpowiednie zabezpieczenie zarówno podczas transportu, jak i procesu skanowania.
Po zrealizowanym zadaniu zwracamy materiały wraz z nośnikiem zawierającym skany materiałów. Na życzenie klienta jesteśmy w stanie przechowywać u siebie kopię bezpieczeństwa materiałów (warunki ustalane indywidualnie).
W przypadku szczególnych materiałów oferujemy również możliwość instalacji urządzenia u klienta i wykonanie procesu digitalizacji bezpośrednio na miejscu pod nadzorem osób upoważnionych.

Oferujemy naszym klientom usługę cyfryzacji posiadanych zasobów, jak również, na bazie naszych doświadczeń, gotowi jesteśmy opracować optymalną i indywidualną dla każdego z klientów metodykę digitalizacji dokumentów bieżących, uwzględniającą odpowiednie wyposażenie stanowiska pracy w urządzenia dopasowane do specyfiki skanowanych materiałów