preloader

(41) 24 21 681

biuro@top-info.pl

Projekt B+R

Nazwa Wnioskodawcy: TOP-INFO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach.
Cel: Celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie innowacyjnej szafy serwerowej służącej do odzysku ciepła z urządzeń się w niej znajdujących oraz modułów ekologicznych, służących do modernizacji istniejących już na rynku szaf, dopasowujących modernizowane szafy do systemów odbioru i dystrybucji ciepła. Innowacyjny produkt zostanie zaprojektowany w oparciu o wyniki badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, których rezultatem końcowym będzie wyłonienie najbardziej efektywnej i energooszczędnej spośród dostępnych na rynku technologii chłodzenia urządzeń szafy serwerowej i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła.

„Projekt jest współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 1.2 “Badania i rozwój w  sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości” osi I “Innowacje i nauka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata  2014 – 2020.

Wartość projektu: 2 229 828,00 zł
Dofinansowanie: 1 537 680,00 zł