Zapytanie ofertowe 1/2020/BIR/TI

Zapytanie ofertowe

Wykonanie projektów technologicznych prototypu moduł u do odzysku ciepła oraz prototypu szafy serwerowej w ramach realizacji projektu pn Wdrożenie innowacyjnej i energooszczędnej technologii chłodzenia urządzeń szaf serwerowych i systemu dystrybucji odzyskanego ciepła w szafach serwerowych i ich modułach”

Nr. projektu : RPSW.01.02.00 26 0044/17

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 2020, działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości Oś priorytetowa I Innowacje i Nauka

Do pobrania: Zapytanie nr 1_2020_bir_ti.pdf